Kodeks Etyki

Kodeks etyki wspólnoty Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przedstawia zbiór  podstawowych zasad etycznych, norm moralnych i norm postępowania oraz zachowania, jakimi powinni kierować się nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, studenci oraz osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych. Wartości te znajdują odzwierciedlenie we wszystkich przejawach funkcjonowania Uczelni.