V Edycja 2022-Moduł podstawowy, moduł Podoficerski

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w roku 2022 kolejny raz została wybrana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do organizacji V edycji programu "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej".

Legia Akademicka plakat  informacyjnyAby przystąpić do realizowanego w Collegium Witelona programu Legii Akademickiej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
oraz wypełnić i wysłać podpisany skan wniosku
na adres: legiaakademicka@collegiumwitelona.pl

Zajęcia teoretyczne przeprowadzone będą w trybie online. W ramach programu Legia Akademicka  można zrealizować praktykę studencką (dokładna informacja u opiekuna praktyk). Program składa się z dwóch części: szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów oraz szkolenie praktyczne(uposażenie za 1 dzień ok. 117 zł.), w czasie przerwy semestralnej.
Część pierwsza - teoretyczna do 30 maja 2022 r. To dwa moduły zajęć  po 15 godzin z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kurs samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej
Część druga - praktyczna od 04 lipca 2022. To dwa kursy: podstawowy(trwa21 dni) i podoficerski(trwa 21 dni), przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji.
Za każdy dzień kursu uposażenie wynosi  ok 117 zł.

Realizacja programu

Odbycie i zaliczenie części teoretycznej na Uczelni, umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. Modułu szkolenia podoficerskiego kończy się  egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy. Oba moduły można ukończyć w jednym ciągu (to najczęstsza praktyka), ale można też do modułu podoficerskiego przystąpić w innym roku akademickim. Po ukończeniu modułu podoficerskiego można odbyć dodatkowe szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwo, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Specjalne. Studenci, którzy ukończyli moduł podoficerski mają możliwość  naboru ( w następnym roku akademickim), do modułu oficerskiego. Trwa on 47 dni szkoleniowych.

Do projektu Legia Akademicka w Collegium Witelona może przystąpić student:
- studiów pierwszego stopnia,
- studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

KAŻDEJ uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Pytania do koordynatora Legii Akademickiej:

legiaakademicka@collegiumwitelona.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć w decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka": http://bityl.pl/M8IUw

-https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/
https://www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem/
https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/
https://sway.office.com/bmYpPadA6DIBZIRi