VI Edycja 2023

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy zaprasza do VI edycji  Legii Akademickiej 2023

Po raz kolejny organizujemy zajęcia w ramach programu  "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej". Rekrutacja trwa do 29 marca 2023 

Aby przystąpić do realizowanego w Collegium Witelona programu Legii Akademickiej, modułu podoficerskiego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz pobrać, wypełnić i wysłać podpisany skan wniosku na adres: legiaakademicka@collegiumwitelona.pl

Zajęcia teoretyczne przeprowadzone będą w trybie online. Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu na stronie internetowej. 

Program składa się z dwóch części: szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie semestru letniego oraz szkolenie praktyczne (uposażenie za 1 dzień ok. 124 zł.), w czasie przerwy semestralnej.

  • Część pierwsza - teoretyczna do 30 maja 2023 r. To dwa moduły zajęć  po 15 godzin z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kurs samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej
  • Część druga - praktyczna od 04 lipca 2023 r.  podstawowy(trwa 28 dni) i podoficerski(trwa 28 dni), przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Za każdy dzień kursu praktycznego uposażenie wynosi ok. 124 zł.

MODUŁ PODOFICERSKI

Opis projektu

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia.  Część teoretyczną realizowaną przez Collegium Witelona zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym  oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

W ramach programu Legia Akademicka  można zrealizować praktykę studencką (dokładna informacja u opiekuna praktyk). 

Zasadniczym założeniem projektu pn. „Legia Akademicka” jest przeprowadzenie przez Collegium Witelona programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu merytorycznego tj. modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów. W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej, które muszą zakończyć się do dnia 30 maja 2023 r.

Realizacja programu

W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach modułu merytorycznego: podoficerski – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej na Uczelni, umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.  Moduł szkolenia podoficerskiego kończy się  egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy.  Po ukończeniu modułu podoficerskiego można odbyć dodatkowe szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwo, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Specjalne.

MODUŁ PODSTAWOWY 

Studenci chcący przystąpić do modułu podstawowego zgłaszają się indywidualnie do Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawne WKU) właściwego dla miejsca zamieszkania. 

Studentów zainteresowanych uczestnictwem w Legii Akademickiej- szkoleniem podstawowym w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW)  PROSIMY o szybki kontakt z Wojskowym Centrum Rekrutacji we Wrocławiu  nr. Tel. 261-656-141, 261-656-155.

W ramach programu Legia Akademicka  można zrealizować praktykę studencką (dokładna informacja u opiekuna praktyk). 

Moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. 

Pytania do koordynatora Legii Akademickiej