Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta
dr Andrzej Szczepański
e-mail: rzecznikprawstudenta@collegiumwitelona.pl

Zadania Rzecznika Praw Studenta:

  •     monitorowanie i udział w procesie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz molestowaniu na tle zjawisk na Uczelni,
  • ochrona praw studentów Uczelni poprzez: reprezentowanie studenta w sprawach związanych z naruszaniem jego praw, przejawami dyskryminacji, mobbingu lub molestowania, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, wymagających podjęcia działań administracyjnych lub prawnych, występowania w roli mediatora w sytuacjach konfliktowych z pracownikami Uczelni,
  • współpraca z Samorządem Studenckim, Władzami Uczelni oraz  wydziału i przedstawianie im propozycji zmian w zakresie obowiązujących rozwiązań organizacyjnych lub prawnych.